Юрист Роман Терещенко: Аграрне право в Україні. Ключові аспекти, виклики та перспективи розвитку

Аграрне право України є однією з найважливіших галузей права, що регулює відносини у сфері сільського господарства, використання земельних ресурсів, розподілу земель та захисту прав власників і користувачів земель. В умовах стрімких змін та реформ, ця галузь права набуває все більшої актуальності. Далі Терещенко Роман Вікторович розгляне основні аспекти аграрного права, виклики, з якими стикаються малі фермери, корупційні ризики, що виникають у земельних відносинах, та перспективи розвитку аграрного права в Україні з урахуванням європейських стандартів.

Правові аспекти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні

“З відкриттям ринку земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року в Україні настали значні зміни в земельному законодавстві”, – розповідає Роман Терещенко, – “Цей крок став важливим етапом на шляху до розвитку сільськогосподарського сектору, але також поставив перед власниками землі та потенційними покупцями нові виклики та питання”.

Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення дозволило фізичним особам купувати та продавати земельні ділянки. Відповідно до законодавства, громадяни України мають право купувати сільськогосподарські землі площею до 100 гектарів. Ця межа діятиме до 2024 року, після чого право на купівлю землі отримають юридичні особи, з можливістю володіння до 10 тисяч гектарів.

Терещенко Роман Вікторович зазначає, що процедура купівлі-продажу земельної ділянки передбачає кілька етапів, які мають бути дотримані для забезпечення законності угоди:

 1. Перевірка прав власності: Покупець повинен переконатися в юридичній чистоті земельної ділянки. Для цього необхідно отримати виписку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка підтверджує право власності продавця.
 2. Оцінка земельної ділянки: Перед укладенням договору купівлі-продажу необхідно провести незалежну оцінку вартості земельної ділянки. Це допомагає визначити справедливу ринкову вартість землі.
 3. Договір купівлі-продажу: Укладення договору має бути здійснене у нотаріальній формі. Договір повинен містити всі необхідні реквізити, включаючи опис земельної ділянки, її вартість, права та обов’язки сторін.
 4. Реєстрація права власності: Після підписання договору необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Роман Терещенко, юрист-спеціаліст з аграрного права, рекомендує звертатися до досвідчених юристів для отримання консультацій щодо процедури купівлі-продажу землі та перевірки документів.

Оренда земель сільськогосподарського призначення: права і обов’язки орендодавця та орендаря

Оренда земель сільськогосподарського призначення є важливим аспектом аграрного права в Україні. Вона дозволяє ефективно використовувати земельні ресурси, забезпечуючи стабільний дохід для власників та можливість для орендарів розширювати свої господарства. Терещенко Роман Вікторович, досвідчений юрист із Одеси, спеціалізується на питаннях оренди землі, допомагаючи клієнтам орієнтуватися у складних правових нормах та забезпечувати їх права.

Основні права та обов’язки орендодавця

 1. Право на орендну плату: Орендодавець має право отримувати орендну плату за використання земельної ділянки згідно з умовами договору.
 2. Обов’язок надання ділянки: Власник зобов’язаний надати орендареві земельну ділянку в стані, придатному для використання за її призначенням.
 3. Право контролю: Орендодавець має право контролювати, як орендар використовує земельну ділянку, щоб переконатися в дотриманні умов договору.
 4. Забезпечення прав орендаря: Власник зобов’язаний не створювати перешкод у користуванні ділянкою орендарем, якщо той дотримується умов договору.

Основні права та обов’язки орендаря

 1. Право користування: Орендар має право використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення та умов договору.
 2. Обов’язок сплати орендної плати: Орендар зобов’язаний своєчасно вносити орендну плату, визначену в договорі.
 3. Дотримання умов договору: Орендар повинен використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору, не порушуючи законодавства та прав орендодавця.
 4. Відшкодування збитків: У разі нанесення шкоди земельній ділянці орендар зобов’язаний відшкодувати збитки орендодавцеві.

Захист прав малих фермерів в умовах ринку землі: виклики та перспективи

Відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року створило нові можливості для розвитку аграрного сектору, але водночас поставило ряд викликів перед малими фермерами. Терещенко Роман Вікторович, юрист-спеціаліст з аграрного права, наголошує на важливості захисту прав малих фермерів у цих умовах.

Малі фермери часто стикаються з труднощами у доступі до фінансових ресурсів, що ускладнює їхню здатність купувати землю. Крім того, великі агрохолдинги, які мають значні фінансові можливості, можуть скуповувати великі площі земель, залишаючи малих фермерів без необхідних ресурсів для ведення господарства.

“Важливо розуміти, що малі фермери є основою аграрного сектору України, і їхні права мають бути захищені на законодавчому рівні,” — зазначає Терещенко Роман Вікторович. “Без підтримки та захисту малих фермерів ми ризикуємо втратити цю важливу частину нашої економіки.”

Терещенко Роман Вікторович рекомендує декілька кроків, які можуть допомогти захистити права малих фермерів:

 1. Фінансова підтримка: Забезпечення доступу до пільгових кредитів та державних субсидій для малих фермерів допоможе їм придбати землю та розвивати господарства.
 2. Правова підтримка: Юридичні консультації та правова допомога для малих фермерів у питаннях оренди та купівлі земель допоможуть уникнути юридичних проблем.
 3. Законодавчі ініціативи: Внесення змін до законодавства, що забезпечують захист прав малих фермерів та створення спеціальних умов для їхнього розвитку.

“За умов належної підтримки, малі фермери можуть стати рушійною силою розвитку аграрного сектору,” — підкреслює Терещенко Роман Вікторович. “Вони можуть впроваджувати нові технології, підвищувати продуктивність та створювати нові робочі місця.”

Корупційні ризики в земельних відносинах та способи їх подолання

Корупція залишається однією з найбільших проблем в Україні, і земельні відносини не є винятком. Особливо з відкриттям ринку землі, необхідність подолання корупційних ризиків стає ще більш актуальною. Терещенко Роман Вікторович, відомий юрист-спеціаліст з аграрного права, ділиться своїми думками щодо цієї проблеми та можливих шляхів її вирішення.

Корупційні схеми у сфері земельних відносин можуть проявлятися у різних формах, таких як підкуп посадових осіб, маніпуляції з документами, непрозорі тендери та інші незаконні дії. Ці схеми підривають довіру до системи та створюють несправедливі умови для добросовісних землевласників і фермерів.

“Корупція у земельних відносинах серйозно підриває економічний розвиток країни,” — зазначає Терещенко Роман Вікторович. “Необхідно вживати рішучих заходів для боротьби з цими проявами та створювати прозорі умови для всіх учасників ринку.”

Терещенко Роман Вікторович пропонує кілька ефективних способів боротьби з корупцією в земельних відносинах:

 1. Прозорість процесів: Впровадження електронних платформ для реєстрації земельних ділянок та укладання договорів дозволяє знизити рівень корупції, оскільки всі операції стають доступними для громадського контролю.
 2. Підвищення відповідальності посадових осіб: Посилення відповідальності державних службовців за порушення законодавства та корупційні дії допоможе запобігти зловживанням владою.
 3. Юридична освіта та підтримка: Забезпечення належного рівня правової освіти для громадян та надання безкоштовної юридичної допомоги дозволяє знизити ризики потрапляння в корупційні пастки.
 4. Громадський контроль: Активне залучення громадськості та неурядових організацій до контролю за процесами у сфері земельних відносин сприяє більшій прозорості та відповідальності.

“Подолання корупції в земельних відносинах можливе лише за умови спільних зусиль держави, громадськості та бізнесу,” — підкреслює Терещенко Роман Вікторович. “Тільки тоді ми зможемо створити справедливий та ефективний ринок землі, який буде сприяти розвитку аграрного сектору та економіки в цілому.”

Перспективи розвитку аграрного права в Україні: адаптація до європейських стандартів

Аграрне право в Україні знаходиться на порозі значних змін, спрямованих на адаптацію до європейських стандартів. Цей процес не лише наближає українське законодавство до норм ЄС, але й відкриває нові можливості для розвитку сільського господарства. Терещенко Роман Вікторович, провідний юрист-спеціаліст з аграрного права, підкреслює важливість цього процесу та ділиться своїми думками щодо перспектив його розвитку.

Адаптація аграрного законодавства до європейських стандартів включає прийняття нових нормативних актів, що відповідають вимогам ЄС. Це стосується як прав власності на землю, так і умов її використання, охорони довкілля, а також соціальних стандартів.

“Процес адаптації до європейських стандартів є необхідним кроком для України на шляху до інтеграції з ЄС,” — зазначає Терещенко Роман Вікторович. “Він сприяє створенню прозорих та ефективних механізмів регулювання аграрного сектору, що відповідають найкращим світовим практикам.”

Основні напрямки реформування

 1. Захист прав власності: Прозорість та захист прав власників землі є ключовими аспектами європейського законодавства. В Україні триває робота над вдосконаленням системи реєстрації прав на землю та запобіганням рейдерству.
 2. Сталий розвиток сільського господарства: Європейські стандарти наголошують на важливості екологічної стійкості. Українське законодавство поступово включає вимоги щодо охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів.
 3. Соціальні стандарти: ЄС приділяє велику увагу соціальним аспектам сільського господарства, включаючи умови праці та підтримку малих фермерів. В Україні важливо впроваджувати подібні стандарти для підвищення якості життя в сільській місцевості.

“Реформування аграрного законодавства є складним, але необхідним процесом,” — говорить Терещенко Роман Вікторович. “Необхідно забезпечити, щоб нові закони не тільки відповідали європейським стандартам, але й враховували специфіку українського аграрного сектору.”

Аграрне право відіграє ключову роль у регулюванні земельних відносин та забезпеченні правової підтримки аграрного сектору. Незважаючи на виклики, що стоять перед цією галуззю, сучасні реформи та вдосконалення законодавства створюють нові можливості для розвитку сільського господарства в Україні. Терещенко Роман Вікторович впевнений, що ці зміни сприятимуть створенню прозорої та ефективної системи регулювання аграрного сектору, що забезпечить сталий розвиток сільського господарства та інтеграцію України до європейського співтовариства.

Схожі записи